Hoe realiseert VONK een lage prijs?

VONK vervult zowel de rol van leverancier als die van programmaverantwoordelijke partij. Hierdoor verdient VONK net zoveel op energie als de gevestigde partijen. Echter VONK opereert tegen zeer lage kosten, hoeft geen geld te reserveren voor het sluiten van kolen- of kerncentrales en hoeft geen winst af te dragen aan een buitenlandse moedermaatschappij. Bovendien zal VONK nooit sponsor worden van een eredivisie-club of bieden op een oude kolencentrale.

Wat levert overstappen dan op?

Als je nog niet eerder een nieuw energiecontract hebt afgesloten bespaar je per jaar ongeveer €150,-* op je energierekening. De energie die je verbruikt is lokaal geproduceerd, 100% groen en je versterkt ook nog eens de lokale economie.

* Bij een hoger dan gemiddeld verbruik kan de besparing hoger zijn; bij een lager dan gemiddeld verbruik kan de besparing lager zijn. De helft van alle huishoudens in Nederland heeft nog nooit een nieuw energiecontract afgesloten!

Is stroom en gas altijd groen?

Ja. Als er regionaal minder wordt geproduceerd dan verbruikt, dan wordt groene energie van buiten de regio betrokken dat met behulp van garanties van oorsprong aantoonbaar duurzaam is.

Waarom wordt de regio beter met VONK?

Doordat VONK voor de bewoner is die energie afneemt en voor de bewoner die energie produceert, plukken zij de economische vruchten van de eigen energievoorziening. Hierdoor kan zowel zelf als gezamenlijk lokaal verder worden geïnvesteerd in energieopwek en -besparing.

Kan ik meedenken en meebeslissen over het beleid van VONK?

Zeker. Als je klant wordt van VONK dan kun je via de ledenraad die wordt gevormd door aangesloten energiecoöperaties, organisaties en bedrijven meedenken en meebeslissen over het energiebeleid van VONK.

Word ik automatisch lid van VONK?

Ja. Als je klant wordt van VONK, dan word je automatisch lid van VONK. Hier zijn geen toetredingskosten aan verbonden en er wordt geen contributie geheven. Mogelijk ben je al lid van een lokale energiecoöperatie, maar dat is niet noodzakelijk en geen voorwaarde. Wel zal je stem in de ledenraad van VONK zwaarder wegen als je bij een energiecoöperatie bent aangesloten.

Kan ik zelf energie produceren en hoe lever ik een bijdrage aan een groter project?

Natuurlijk kun je zelf energie produceren door bijvoorbeeld je dak met zonnepanelen te beleggen of door het aanschaffen van zonnepanelen die elders op een dak van een gebouw liggen. VONK treedt dan op als doorgeefluik en levert die energie aan een van de andere bij VONK aangesloten bewoners of partijen. Alleen al door klant te worden van VONK lever je een financiële bijdrage aan jouw buurt, dorp of stad. Dus ook als je met zonnepanelen (deels) in je eigen verbruik voorziet.

Daarnaast kun je uiteraard ook besluiten om rechtstreeks financieel te participeren als lokale zonneweides of windmolens worden gerealiseerd.